Thực tế, sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam mới đang dừng lại dưới dạng mô hình, quy mô nhỏ lẻ và đang gặp nhiều khó khăn để chuyển đổi thành quy mô hàng hóa.

Để chứng nhận 1 ha cây trồng hữu cơ tiêu chuẩn quốc tế trung bình mất khoảng 23 triệu đồng, với hợp tác xã của anh Luận nếu xin chứng nhận hàng trăm ha chuối, lúa, con rươi, con cáy như hiện nay thì cũng phải mất tới hàng chục tỷ. Không có đủ tiền làm chứng nhận hữu cơ nên các sản phẩm này phụ thuộc vào thương lái, giá cả bấp bênh. Tag: phần mềm nuôi tôm


Quy mô nuôi trồng nhỏ lẻ, manh mún cũng là hạn chế của nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam, khiến năng suất và chất lượng sản phẩm chưa cao, thiếu tính ổn định. Tag: phần mềm nuôi gia súc

Mặt khác, ngoài một số ít doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ thì phần lớn nông dân thiếu thông tin về quản lý quy trình sản xuất, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nên họ gặp khó khăn trong thực hành sản xuất hữu cơ. Hiện Việt Nam có khoảng 40 tỉnh, thành có sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, quy mô thị trường trong nước khoảng 500 tỷ đồng. Tag: pha dung dịch thuỷ canh

Nguồn: doanhnghiepvn.vn/kinh-te/nong-nghiep-huu-co-gap-kho-trong-san-xuat-va-tieu-thu/20190908094759795