Công ty đại chúng là gì?

Theo quy định tại khoảng 1, điều 25, luật chứng khoán năm 2006, Công ty đại chúng được quy định trước hết là công ty cổ phần và thuộc một trong ba trường hợp sau:

(1) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
(2) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán;
(3) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên.
*Thông tin thêm

sống hai tình huống đầu tiên, việc trở thắng lợi ty đại chúng là sự lựa chọn của mình công ty. Còn sống trường hợp ở đầu cuối, nhà cổ phần đáp ứng ĐK về vốn điều lệ cũng như số người đóng cổ phần sẽ nêu tiếp tục nghiễm nhiên trở thành công ty đại chúng. Ngày trở chiến thắng ty đại chúng đc tính từ thời điểm ngày hoàn thành việc góp vốn đầy đủ cũng như số cổ đông đc ghi nhận trong các người đóng cổ phần xuất hiện từ 100 người tiêu dùng trở lên 1. trong khoảng 90 ngày kể từ thời điểm ngày trở thành công ty đại chúng, chủ xuất hiện trách nhiệm phải nộp hồ nước sơ đăng cam kết chủ đại chúng mang đến Ủy ban thị trường chứng khoán nhà nước2. ngay bây giờ, nhà đại chúng thuộc sự quản lý của Ủy ban thị trường chứng khoán nhà nước lân cận Sở có kế hoạch cũng như đầu tư.

Các trường hợp trở thành công ty đại chúng khác:
 • Chào bán cổ phiếu ra công chúng
 • Niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

Nguyên tắc quản trị công ty đại chúng bao gồm:
 • Bảo đảm cơ cấu quản trị hợp lý; bảo đảm hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 • Bảo đảm quyền lợi của cổ đông, những người có liên quan;
  • Bảo đảm đối xử công bằng giữa các cổ đông;
  • Công khai, minh bạch mọi hoạt động của công ty.

  Điều kiện trở thành và sự khác nhau giữa thành công ty đại chúng niêm yết và công ty đại chúng chưa niêm yết

  Về vốn điều lệ: Công ty đại chúng (có tên gọi khác là công ty cổ phần đại chúng) chưa niêm yết phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ VNĐ trở lên trong khi Công ty đại chúng đã niêm yết phải có vốn điều lệ từ 80 tỷ VNĐ trở lên;

  Về năng lực chế tạo kinh doanh: năng lực chế tạo hoạt động của công ty đại chúng là tăng lãi một năm trước lúc chào bán trong khi năng lực chế tạo kinh doanh của khách hàng đại chúng niêm yết phải khi là đẻ lãi 2 năm trước lúc niêm yết;

  Về tính đại chúng: công ty đại chúng yêu cầu buổi tối thiểu 100 nhà đầu tư sở hữu chưa kể nhà đầu tư chuyên nghiệp khi là các tiến hành trung tâm tài chính trong khi công ty đại chúng niêm yết nhu cầu thêm điều kiện là 100 cổ đông nắm giữ ít nhất 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết;

  Về thời gian nắm giữ cổ phiếu của các thành viên trong ban lãnh đạo công ty: Công ty đại chúng không quy định tỷ lệ và thời gian nắm giữ bắt buộc của các thành viên lãnh đạo trong khi Công ty đại chúng niêm yết trên Sở giáo dục chứng khoán yêu cầu ban lãnh đạo phải nắm giữ 100% trong 6 tháng đầu tiên và 50% trong 6 tháng tiếp theo kể từ ngày niêm yết.

  Ưu và nhược điểm của hình thức tổ chức công ty đại chúng  Ưu điểm:

  Công ty đại chúng được xã hội biết đến do có tên tuổi xuất hiện công khai trên thị trường chứng khoán, trên báo chí. Công ty đã khẳng định được danh tiếng, uy tín thì khi cần huy động vốn ngoài xã hội, công ty dễ dàng có thể tiếp tục phát hành cổ phiếu, trái phiếu với chi phí phát hành thấp hơn lần phát hành truớc.

  chủ phải report công khai hoạt động vui chơi của mình đến công chúng, nên chịu sự giám sát của công chúng, cộng đồng. có thêm vào đây, hội đồng chủ tịch và ban giám đốc phải công khai minh bạch những vận hành điều hành và điều khiển nhà. Ban giám đốc phải quan tâm việc đi lên nhà cải tiến kỹ thuật, cải tiến điều hành, cơ cấu phù hợp vốn, còn nếu không thì các giám đốc sẽ ảnh hưởng sa thải; như thế hoạt động chủ đại chúng sẽ ràng bắt buộc những giám đốc phải vâng lệnh pháp lý, điều khiển chủ theo đúng luật chủ.

  Nhà nước bớt được gánh nặng phải trợ giúp vốn ngân sách cho công ty, và như vậy Nhà nước có thể tập trung sức lực vào nhiệm vụ trọng đại của mình là đầu tư cơ sở hạ tầng.

  Nhược điểm:

  Khi phát hành, công ty sẽ phải chịu các chi phí đợt phát hành: chi phí thuê hãng kiểm toán độc lập để lập báo cáo kiểm toán hoạt động của công ty, chi phí thuê người bảo lãnh phát hành, chi phí chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để xin phép phát hành, chi phí quảng cáo cho đợt phát hành.  Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết ở đây: Công ty đại chúng là gì
[/list][/list][/list][/list]