4 nguyên tắc phòng cháy chữa cháy

Theo Điều 4 Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 thì Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy được quy định như sau:

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

2. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

4. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 để nắm rõ quy định này.

>>> Xem ngay: Danh mục thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn

>>> Xem ngay: Trung tâm phân phối thiết bị phòng cháy Hà Nội
>>> Xem ngay: Công ty cung cấp thiết bị chữa cháy tốt nhất hiện nay