Xem thêm: http://vxtcollege.edu.vn/he-trung-cap-tieng-trung
Đối với các khóa đã tuyển trước ngày 1-7-2019, các trường đại học tiếp tục đào tạo cho đến khi kết thúc khóa học và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và hướng dẫn của Bộ Lao động, thương binh và xã hội.
Trong khi đó, đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù, đề nghị các trường đại học báo cáo Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp với đào tạo văn hóa trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019 quy định trường đại học thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học gồm: trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.
Danh sách các trường đại học bị đề nghị dừng tuyển bậc cao đẳng:


STTTên cơ sở giáo dục đại học

1Trường ĐH Sao Đỏ

2Trường ĐH Công nghiệp dệt may Hà Nội

3Trường ĐH Tôn Đức Thắng

4Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

5Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

6Trường ĐH Hồng Đức

7Trường ĐH Tân Trào

8Trường ĐH Y khoa Vinh

9Trường ĐH Trà Vinh

10Trường ĐH Phú Yên

11Trường ĐH Hạ Long

12Trường ĐH FPT

13Trường ĐH Khánh Hòa

14Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

15Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải

16Trường ĐH Tiền Giang

17Trường ĐH Đồng Nai

18Trường ĐH Đông Á

19Trường ĐH Sân khấu - điện ảnh TP.HCM

20Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

21Trường ĐH Quảng Nam

22Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

23Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

24Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

25Trường ĐH Công nghiệp Vinh

26Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương

27Trường ĐH Thủ đô

28Trường ĐH An Giang

29Trường ĐH Công nghiệp Việt - Hung

30Trường ĐH Phạm Văn Đồng

31Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định

32Trường ĐH Lao động - xã hội

33Trường ĐH Thành Đô

34Trường ĐH Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa

35Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

36Trường ĐH Xây dựng miền Trung

37Trường ĐH Quảng Bình

38Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng

39Trường ĐH Kiên Giang

40Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

41Trường ĐH Xây dựng Miền Tây

42Trường ĐH Nông - lâm Bắc Giang

43Học viện Hàng không Việt Nam

44Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông

45Học viện Âm nhạc Huế