Khái niệm kinh doanh hộ gia đình không nên là một phần của Luật Doanh nghiệp sửa đổi và cần được điều chỉnh bởi một luật riêng, cuộc họp đại biểu gần đây cho biết.

Theo đại biểu, kinh doanh hộ gia đình là một hình thức kinh doanh khác nên không phù hợp để khiến các doanh nghiệp đó tuân thủ Luật Doanh nghiệp.

Kinh doanh hộ gia đình được quy định tại Chương 7a của Luật Doanh nghiệp sửa đổi. Nếu luật sửa đổi được thông qua bởi các đại biểu, nó sẽ chỉ giải quyết các vấn đề với quản lý Nhà nước của các doanh nghiệp hộ gia đình.

Luật sửa đổi có thể làm tăng rủi ro và chi phí cho các doanh nghiệp hộ gia đình và không có quy tắc nào giúp cải thiện tự do, môi trường và an ninh cho các doanh nghiệp hộ gia đình và bảo vệ quyền và lợi ích của họ.
Theo Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, hiện có 5,5 triệu doanh nghiệp gia đình. Tổng tài sản của họ trị giá 655 nghìn tỷ đồng (28,17 tỷ USD), tổng doanh thu ước tính là 2,2 triệu đồng và các khoản thanh toán thuế trị giá 12,36 nghìn tỷ đồng. Các doanh nghiệp như vậy sử dụng gần 7,95 triệu người.

Các nhà lập pháp có thể mất một thời gian để đánh giá tác động của pháp luật đối với các doanh nghiệp hộ gia đình trước khi hợp pháp hóa hình thức kinh doanh này vì vẫn còn nhiều vấn đề trong việc xác định một doanh nghiệp hộ gia đình.

Nguyễn Đình Tuệ, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM, cho biết khái niệm kinh doanh hộ gia đình nên được nghiên cứu thêm. Các cơ quan nhà nước cấp phép cho các cá nhân, không phải hộ gia đình của họ, ông nói, thêm các nhà lập pháp nên biết liệu một cá nhân hoặc hộ gia đình của họ có chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không.

Dương Minh Tuấn, một đại biểu từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết là một hình thức kinh doanh riêng biệt, các doanh nghiệp hộ gia đình phải tuân theo luật thay vì một nghị định - đó là một quy định của luật. Việc ban hành luật mới về các doanh nghiệp gia đình sẽ giúp Chính phủ cải thiện việc quản lý hình thức kinh doanh đồng thời tăng chất lượng của các doanh nghiệp đó, ông nói.

Quy mô và hoạt động của một doanh nghiệp hộ gia đình rất khác với một công ty bình thường, phó Trần Văn Tiến từ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết. Nếu quy trình hoạch định chính sách không phù hợp, hàng triệu doanh nghiệp gia đình sẽ bị tổn thương và sẽ cần một luật mới để giám sát họ, ông nói.
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Công nghiệp Nguyễn Chí Dũng, hợp pháp hóa vai trò của các doanh nghiệp hộ gia đình trong luật sửa đổi sẽ giúp cộng đồng đạt được lợi ích và tiếp cận các chương trình hỗ trợ. Kinh doanh hộ gia đình, khi được quy định trong Luật Doanh nghiệp sửa đổi, sẽ thấy các rào cản và thủ tục hành chính được cắt giảm và khu vực tư nhân sẽ phát triển, ông nói.