Ngày nay nhà nước Việt Nam cho phép các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thị trường kinh tế Việt Nam. Cho nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư, thành lặp công ty tại Việt Nam. Khi đầu tư thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam, các Nhà đầu tư nước ngoài nên tìm hiểu và thực hiện tốt các quy định, thủ tục pháp lý cần thiết tại Việt Nam. Trong đó các nhà đầu tư nên cần đặc biệt chú ý một số điểm quan trọng khi thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam như:


1 vấn đề về vốn đầu tư
Diều cần quan tâm trươc tiên là việc góp vốn đầu tư và vốn điều lệ. Vốn điều lệ là phần rất quan trọng khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nhưng có rất ít các cá nhân biết rõ vốn điều lệ là gì và những ảnh hưởng của vốn điều lệ đối với doanh nghiệp khi đi vào hoạt động.Theo pháp luật Việt Nam quy định thì các nhà đầu tư nước ngoài phải nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh
2 sử dụng lao động
Công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam có thể thuê người lao động là người nước ngoài hoặc người Việt Nam để làm việc tại Công ty. Tuy nhiên, nếu có sử dụng lao động là người nước ngoài, Công ty phải thực hiện các thủ tục xin cấp Visa, xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú theo các điều kiện, thủ tục được pháp luật Việt Nam quy định3 báo cáo dự án đầu tư
Công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được lập theo dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện đúng và đầy đủ chế độ báo cáo dự án đầu tư, phải đăng ký tài khoản và thực hiện chế độ báo cáo dự án thông qua Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.
https://www.htc-law.com/tu-van-dau-tu/tu-van-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cong-ty-nuoc-ngoai,230.html


xem thêm tại htc-law.com