Khối lượng là hạ tầng để tính toán chi phi vun đắp Bởi vậy việc đo bóc khối lượng vun đắp Dự án được chuẩn xác và đúng quy định sẽ giúp tính toán giá tiền vun đắp được xác thực.
Bài chỉ dẫn bóc tách khối lượng sẽ chỉ dẫn chi tiết việc bóc tách khối lượng đối với từng công tác cụ thể: hướng dẫn bóc tách khối lượng công việc Đào, đắp; công việc xây; công việc trát, láng; công tác bê tông, cốt thép, ván khuôn; công việc dan giáo....

https://mytoan.com.vn/boc-tach-khoi-luong-la-gi/
YÊU CẦU:
một. Phân theo bộ phận công trình:
• Phần ngầm (cốt 0.00 trở xuống),
• phần nổi (cốt 0.00 trở lên),
• phần hoàn thiện và phần xây dựng khác hoặc theo hạng mục Công trình.
hai. Phân theo đội ngũ có thuộc tính tương ứng nhau.
• công tác quét dọn mặt bằng,
• phá dỡ;
• công tác đất;
• công việc cọc;
• công việc ván khuôn; công tác cốt thép; công việc bê tông;
• công việc xây;
• công việc trát;
• công tác sơn; bả;
• công việc chống thấm;
• công việc ốp, lát;
• công việc cửa
• công việc trần….
3. Tên công việc phải ghi rõ thuộc tính của vật liệu, điều kiện thi công:
• Tay nắm lan can cầu thang bằng gỗ căm xe;
• Tay nắm lan can cầu thang bằng inox 304;
• Cửa đi 2 cánh hệ 1000, kính cường lực, khung nhôm sơn tĩnh điện…,
• Trên cao, độ sâu, trên cạn, dưới nước….
4. Tên gọi của công tác xây dựng cần phải thích hợp với tên gọi trong hệ thống định mức dự toán.


hướng dẫn BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG xây dựng Công trình CHI TIẾT
tóm tắt - hướng dẫn BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG:
một. công việc phá tháo
hai. công việc đào, đắp
3. công việc xây
4. công tác bê tông
5. công tác ván khuôn
6. công tác cốt thép
7. công tác cọc
8. công tác khoan
9. công việc khiến con đường
10. công tác các con phố ống
11. công việc kết cấu thép
12. công tác kết cấu gỗ
13. công việc hoàn thiện
14. công việc lắp đặt hệ thống công nghệ Công trình.
15. công tác lắp đặt đồ vật Dự án
16. công tác dàn giáo phục vụ thi công
17. các BIỂU chiếc THAM KHẢO vận dụng
chỉ dẫn bóc tách khối lượng - công tác phá dỡ:
• Phân loại theo cái cấu kiện cần phá túa, loại vật liệu cần phá tháo, giải pháp thi công và điều kiện thi công.
• Trong tên công việc cần chú thích về giải pháp chống đỡ (nếu có), khối lượng giải pháp chống đỡ và vận tải phế thải ra khỏi Dự án được tính toán thành những công tác biệt lập.
• Khối lượng nguyên liệu sau khi phá toá nếu như được tận dụng thì cần được ghi trong phần diễn tả khoản mục công việc.