https://banquyenphanmem.vn/thiet-ke-do-hoa/adobe/
Flash có điểm tốt to với dạng đồ họa dạng vectơ: kích thước file rất nhỏ. Điều này rất luôn tiện cho việc truyền vận chuyển dữ liệu qua Internet. Phiên bản mới nhất của Adobe Flash cho tới năm 2011 là Flash CS5 và Actionscript 3.0.
Adobe Flash (trước đây là Macromedia Flash và trước ấy FutureSplash). đơn giản hơn còn được gọi là Flash. Adobe được dùng để chỉ chương trình thông minh đa dụng cụ. Trong đó có cả phần mềm dùng để hiển thị chúng Macromedia Flash Player.
Chương trình này được viết và cung ứng bởi Adobe Systems. Flash sử dụng công nghệ đồ họa vec-tơ và đồ họa điểm.
Không những thế, Flash còn có một ngôn ngữ văn lệnh riêng gọi là ActionScript. Nó có khả năng truyền và chuyển vận luồng âm thanh hoặc hình ảnh.
  • Macromedia Flash: được dùng để chỉ chương trình tạo ra những tập tin Flash.
  • Flash Player: ứng dụng có nhiệm vụ thi hành hay hiển thị các tập tin Flash.

Không những thế, chữ Flash được sử dụng để chỉ cả 2 chương trình nói trên.
Định dạng tập tin
những tập tin Flash thường có đuôi là .swf và có mô tả thị bởi những chương trình phê chuẩn trang Web hay vận dụng Flash Player. các tập tin Flash thường là quảng bá. Hơn nữa nó còn là các thành phần trang hoàng hoạt ảnh trên các trang Web.
Với một kích thước tương tự, một tập tin Flash có thể đựng phổ biến thông tin hơn là 1 tập tin hình trạng GIF hay dạng JPEG.
áp dụng bổ ích từ Adobe Flash
Flash được vận dụng để vững mạnh trong ngoài mặt các phần mềm mô hình. dùng ngôn ngữ lập trình ActionScript để tạo các tương tác. Hơn nữa, còn có khả năng tạo các hoạt cảnh trong phim.
thế mạnh của Flash là có thể nhúng các file âm thanh, làm hình ảnh động. Flash cũng có thể xuất bản đa dạng các file kiểu .html, .exe, .jpg, v.v…
Phần mở mang của Flash là .swf. Đuôi “.swf” là viết tắt của từ: Shockwave Flash. Giúp hiển thị bởi các chương trình ưng chuẩn trang Web hay ứng dụng Flash Player. vừa mới đây Flash còn được sử dụng để đáp ứng các vận dụng Internet phong phú.
một tập tin Flash có thể chứa rộng rãi thông tin hơn là một tập tin hình trạng GIF hoặc dạng JPEG. ưu điểm to nhất của Flash – với đồ họa dạng vecto – kích thước file rất nhỏ. dễ dàng cho việc truyền chuyên chở dữ liệu qua Internet.
Adobe After Effects là gì?

Adobe After Effects là một phần mềm ứng dụng khoa học số xử lý hiệu ứng hình ảnh. Hiệu ứng di chuyển đồ họa. Được được dùng trong hậu kỳ cung cấp của quá trình làm phim. After Effects có thể được sử dụng cho keying, theo dõi, compositing và hình ảnh động.
Nó cũng có chức năng như một phần mềm biên tập rất căn bản phi tuyến tính. sử dụng để biên tập âm thanh và chuyển mã phương tiện truyền thông.
  • Nhà phát triển: Adobe Systems.
  • ngôn ngữ phát triển: C++
  • Hệ điều hành: Microsoft Windows, macOS
  • Thể loại: Visual effects, Motion graphics, Compositing, Computer animation