Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư là một trong những dịch vụ thế mạnh của IAC với việc hoàn thành hơn 200 dự án lớn nhỏ.


Lý do bạn cần kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án?

Hoạt động xây dựng cơ bản là diễn ra ở nhiều khâu, có giá trị lớn và kéo dài qua nhiều kỳ. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của xây dựng cơ bản mà các báo cáo tập hợp chi phí có thể chưa phản ánh chính xác khối lượng đầu tư. Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án sẽ giúp các chủ đầu tư loại bỏ các chi phí bất hợp lý, góp phần thúc đẩy quá trình thanh toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

Đối tượng sử dụng dịch vụ ?

Chủ đầu tư, các bên liên quan muốn biết thực tế chi phí đầu tư xây dựng.
Các dự án thuộc đối tượng phải kiểm toán theo luật định.
Những công việc mà IAC mang đến cho bạn?

1. Kiểm toán công tác lập thẩm định, phương án đầu tư dự án

2. Kiểm toán công tác thực hiện dự án

3. Kiểm toán công tác nghiệm thu, thanh quyết toán đưa công trình vào khai thác sử dụng như: thành phần hồ sơ, báo cáo quyết toán vốn đầu tư, chi phí đề nghị quyết toán…

4. Kiểm toán việc chấp hành chế độ kế toán của nhà nước, ngân hàng nhà nước: mục tiêu sử dụng các lọa vốn, quy định chi tiêu thường xuyên phục vụ ban QLDA, chứng từ kế toán…

Những lợi ích mà IAC Hà Nội mang đến cho các khách hàng

IAC là một trong những công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của Việt Nam với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động, đội ngũ các chuyên viên có trình độ cao sẽ mang đến cho các khách hàng dịch vụ chất lượng với mức chi phí thấp nhất.

Được cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao với chi phí hợp lý:
Tìm ra được những tồn đọng và sai sót cũng như gian lận (nếu có) của Dự án.