Dịch vụ dọn dẹp rà soát sổ sách kế toán sẽ giúp doanh nghiệp có một hệ thống sổ sách kế toán chuyên nghiệp, đúng – đủ theo đúng quy định hiện hành, sẵn sàng quyết toán thuế bất kỳ lúc nào.

Dịch vụ kiểm tra, hoàn thiện sổ sách kế toán của Công ty kiểm toán độc lập IAC đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay vì đặc thù của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa là quy mô nhỏ nên chủ doanh nghiệp thường chủ quan, không chú trọng trong việc tổ chức bộ máy kế toán của Doanh nghiệp mà chỉ tập trung vào việc phát triển sản xuất, kinh doanh. Hãy để chúng tôi dọn dẹp sổ sách kế toán giúp bạn.

Nội dung dịch vụ dọn dẹp rà soát sổ sách

Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ chứng từ kế toán cũ
Làm chứng từ chứng từ, sổ sách giải trình theo Báo cáo tài chính đã nộp thuế.
Lập sổ sách Nhật ký chung sao cho số liệu khớp đúng với Báo cáo tài chính đã nộp thuế.
Lập sổ chi tiết các tài khoản phát sinh trong năm đã khai báo nộp thuế.
Lập bộ chứng từ thanh toán bao gồm: Chứng từ thu – chi, Chứng từ nhập – xuất kho vật tư,
Chứng từ lương: Bảng chấm công, bảng lương, hồ sơ lao động liên quan
Lập các sổ chi tiết tùy theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp như: Sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết vật tư, hàng hóa, Sổ chi tiết bán hàng; Sổ chi tiết công trình đối với công ty thuộc lĩnh vực xây dựng; Bảng tính giá thành chi tiết theo sản phẩm đối với công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất.
Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
In, sao lưu toàn bộ chứng từ kế toán trọn gói được lập.
Thẩm định lại báo cáo tài chính và điều chỉnh theo luật thuế.
Chịu trách nhiệm giải trình khi doanh nghiệp quyết toán thực tế
Đảm bảo tính bảo mật, thống nhất hệ thống thông tin trên Báo cáo tài chính đúng chuẩn mực kế toán và thuế

Trong quá trình thực hiện dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn cho quý khách hàng thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các luật thuế, các quy định về kế tóan, quy định về hóa đơn chứng từ và luật pháp trong kinh doanh đảm bảo doanh nghiệp thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật.