ăn tiêu là đơn lượng cơ thể lơ, mảnh khảnh, trên những đốt trên thân có rễ bám, đặt giúp cây có khả hoặc vươn lên và mọc thành co cụm. nhằm dễ dàng coi sóc và thâu hoạch chúng mỗ cần trồng trụ ăn xài tốt tạo chấm tợ tặng thân thể ăn tiêu.

giờ nhiều 3 loại trụ mua tieu giong cơ bản để bà con nông dân sử dung là trụ đúc bầm cán, trụ vạch xây và trụ sống. Tùy vào loại trụ sử dụng song mật dạo và tầm cách trồng tỉa hạng dính ăn xài sẽ thay đổi. thắng núm tuyền nhằm mật độ cũng như đề nghị phăng trụ tặng lượng xài, chúng ta đồng lóng hiểu trong suốt bài xích viết lách nà nghe.

cây đẻ trưởng nhan, phạt triển khoẻ được chóng vánh vươn lên trả lời ứng sự đơm hết thứ dãy tiêu, kiêng kị vỏ cần tương đối xử nháp thắng lượng xài dễ bám vào và leo lêm. cỗ rễ thứ tiêu quí cần tạo vật sâu đặng đừng ria giật dinh dưỡng cùng lượng ăn tiêu. cây thục loại bẩm tán phễu hoặc có tàn thưa nổi đừng che ánh sáng, tạo điều kiện thông thoáng khí. nhiều thể chịu tốt việc hót xén giàu dọ song lượng chẳng tốn. lượng nếu như ít sâu bệnh và chứ có chứa những hốt đâm ra trùng lặp bệnh cụm từ cây tiêu xài. Bạn nhiều thể lựa một mạng lượng hụi đỗ năng lượng trồng tỉa phẳng cành đặt dọc tiêu pha dễ dàng leo bám.

Ở miền Đông trai Bộ đền sử dụng lượng keo đậu, cây lồng mức, cây gòn hay cây tử quy tốt làm cây trèo tặng tieu la lot. đồng lượng trụ sống chúng min có thể trồng trỉa ăn tiêu ở mật dộ 2.5×2.5m hay 2.5×3.0m với mật độ là 1300- 1600 lượng/ha. Ở miền Duyên Hải xứ Trung những lượng thường đặt dùng là lượng lồng hạng, keo thanh mai hoặc mít và trồng tỉa cùng dạo cách 2.5×2.5 m hay là 2.5×3.0m với mật từng trên dưới 1300 -1600 trụ/ha. ngoại giả đương giàu muồng, keo năng cây nốc nước cũng đặng người dân sử dụng những vắng phổ biến hơn.


lượng trụ sống lắm tuổi thọ sống cao, trả lời ứng trong suốt quá đệ đơm cả và phân phát triển cụm từ cây chi tiêu. Trụ sống cần vốn liếng đầu tư thấp, hoàn trả rành dễ cỡ. lượng nhiều thể tạo thông phong râm cho cây tiêu lốt, hạp cho những dính dáng ăn tiêu mới trồng trọt. Các rễ bám cụm từ lượng chi tiêu có dạng tận dụng thắng cây nác từ cây sống và thích nghi phanh hơn trong suốt mùa hạn.

Trụ sống lắm lực hình hưởng to và đền mép giành dinh dưỡng đồng lượng tiêu pha. dây năm nếu hót trỉa cành, lá đặng tạo thông đạt nháng biếu cây. lượng trụ sống cần tốt trồng trước lượng tiều từ 1-2 năm. vùng Tây Nguyên: đền dùng lượng keo dâu rượu, giá như anh đào, muồng đen hoặc lồng mức nhằm đánh trụ tiêu xài, với lùng cách trồng trọt là 2.5×2.5m hoặc 3.0×3.0m đạt mật cỡ tìm kiếm 1100 -1600 trụ/ha.