Luật Bản quyền là gì? Bản quyền (copyright) là sự độc quyền kiểm soát tái bản và khai thác thương mại trong lĩnh vực thông minh có hiệu lực tại thời điểm sản phẩm được tạo ra. Bản quyền là hình thức bảo vệ được sản xuất cho những tác phẩm gốc có tác giả, bao gồm các tác phẩm văn chương, kịch, nhạc, đồ họa và các sản phẩm nghe nhìn.

Đọc thêm >>> Luật sư sở hữu trí tuệ

”Bản quyền” nghĩa đen là quyền được sao chép, nhưng nghĩa rộng là phần chính của những quyền độc quyền theo luật pháp được cấp cho chủ bản quyền để kiểm soát an ninh tác phẩm của mình. Bảo vệ bản quyền tức thị chủ bản quyền có thể kiểm soát việc dùng nhất định đối có tác phẩm của mình. Quan trọng nhất là biện pháp bảo kê này phân phối cho chủ bản quyền quyền kiểm soát việc sao chép nội dung của họ, điều chỉnh và truyền tải nội dung. Việc tải lên và san sẻ nội dung qua Internet ẩn ý rất nhiều quyền độc quyền của chủ bản quyền. bản tính độc quyền của bản quyền tức thị chỉ chủ bản quyền mới có thể quyết định ai tham dự vào các hoạt động liên quan tới nội dung của họ bao gồm những sản phẩm: Tác phẩm nghe nhìn Bản ghi âm thanh và bản nhạc Tác phẩm viết Tác phẩm hình ảnh Trò chơi video và phần mềm máy tính Tác phẩm kịch.

Đọc thêm >>> Văn phòng luật sư

Quyền tác giả là gì? Quyền tác giả là quyền của đơn vị, các nhân đối có tác phẩm do mình thông minh ra hoặc có. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn chương, nghệ thuật, công nghệ như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sàn diễn, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính. Quyền tác giả tự động phát sinh từ thời khắc tác phẩm được định hình dưới 1 hình thức vật chất cố định, bất nói tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.Vậy Giả dụ có người muốn sử dụng sản phẩm/tác phẩm sáng tạo của tôi cho mục đích tư nhân thì sao? Bạn hoàn toàn có thể chuyển nhượng quyền tác giả (vô thời hạn hoặc có thời hạn) hoặc cung cấp hạng mục dùng tác phẩm cho người muốn sử dụng sản phẩm/tác phẩm thông minh. Ở vai trò là một Designer, có 3 hạng mục cơ bản mà bạn có thể cấp quyền cho họ là: Tái bản (reproduce), phát hành lại sản phẩm/tác phẩm dùng hiển thị (display) trên những phương tiện truyền thông, tin báo, in ấn, truyền hình, internet,… sang sửa, cập nhật (derivative works) dựa trên bản gốc của sản phẩm/tác phẩm

Các điều cần chú ý lúc chuyển nhượng quyền tác giả khi khách hàng bỏ tiền để thuê bạn làm cho việc cho họ và họ sẽ muốn toàn quyền với sản phẩm/tác phẩm của bạn. Chính Vì thế, hay thật cân nhắc về vấn đề thời hạn và mục đích dùng sản phẩm/tác phẩm.

Tìm hiểu thêm : vietnam commercial law

Giấy tờ đăng kí bảo hộ quyền tác gỉa tại Việt Nam Tờ khai đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; hai bản sao tác phẩm đăng ký bảo hộ quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan; Giấy uỷ quyền, Nếu như người nộp đơn là người được uỷ quyền; Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, Ví như người nộp đơn thụ hưởng quyền đấy của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa; Văn bản đồng ý của những đồng tác giả, Ví như tác phẩm có đồng tác giả; Văn bản đồng ý của những đồng chủ nhân, Nếu quyền tác giả, quyền can dự thuộc có chung. Những tài liệu khác có can hệ theo yêu cầu.