Tìm hiểu về kỷ niệm chương là gì? Cũng như là "Ý nghĩa của kỷ niệm chương là gì?"

Kỷ niệm chương, một vật khá thân thuộc với chúng ta; và có rất nhiều khái niệm của kỷ niệm chương được đưa ra. Các định nghĩa trong các bài viết trên mạng xã hội; tuy nhiên, có một chút gì đấy trong các định nghĩa này. Do vậy, qua bài viết này kyniemchuonginlogo.vn hy vọng giúp để Anh chị tìm hiểu rõ hơn về kỷ niệm chương.

Khái niệm kỷ niệm chương là gì?

Kỷ niệm chương là vật phẩm khen thưởng thuộc “Các hình thức khen thưởng” của luật thi đua khen thưởng nhà nước Việt nam.

Kỷ niệm chương không có một định nghĩa chi tiết, mà chỉ là một khái niệm khá tương đối về một vật phẩm được dùng để khen thưởng. Do đó kỷ niệm chương có rất nhiều mẫu mã và hình dáng.
“Điều 8

Các hình thức khen thưởng gồm:

1. Huân chương;

2. Huy chương;

3. Danh hiệu vinh dự nhà nước;

4. "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng nhà nước";

5. Kỷ niệm chương, Huy hiệu;

6. Bằng khen;

7. Giấy khen.
Trích luật: LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Ý nghĩa của kỷ niệm chương?

Ý nghĩa của kỷ niệm chương là dùng để tặng cho cá nhân có đóng góp vào trong quá trình phát triển vững mạnh của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị xã hội.
"Điều 69

Kỷ niệm chương hoặc Huy hiệu để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

Huy hiệu để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tên Kỷ niệm chương, tên Huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương, Huy hiệu do bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Kỷ niệm chương, Huy hiệu phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương."
Trích luật: LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Vậy có thể thấy rằng, kỷ niệm chương là vật khen thưởng được quy định hẳn hoi trong luật thi đua và khen thưởng của nhà nước. Người được nhận kỷ niêm chương phải được xét các chỉ tiêu và điều kiện nhận tùy theo bộ, ban, ngành nghề, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

Xem chi tiết luật thi đua khen thưởng: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19415

Trao tặng kỷ niệm chương trong các đơn vị xã hội.

Hiện nay, ta thấy trong các công ty hay doanh nghiệp thường trao tặng kỷ niệm chương cho nhân viên. Các đơn vị này thuộc về nhóm xã hội, và việc xét tặng kỷ niệm chương cũng tuân theo luật thi đua khen thưởng của nhà nước.
"Điều 9

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩmquyền có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chứcthực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật."
Trích luật: LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tên kỷ niệm chương, đối tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương; cũng như về thiết kế hình trạng và nội dung trên kỷ niệm chương sẽ do mỗi tổ chức ban hành nhưng thống nhất chung là phải được đăng ký với cơ quan điều hành nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Một số mẫu kỷ niệm chương trên thị trường.

Mẫu kỷ niệm chương pha lê.

Chất liệu làm mẫu kỷ niệm chương bằng pha lê, sáng bóng và lung linh.Mẫu kỷ niệm chương gỗ - đồng.

Kết hợp giữ hai chất liệu gỗ và đồng. Chất liệu đồng được làm nổi bật với viền gỗ bao xung quanh.Mẫu kỷ niệm chương đá.

Mẫu kỷ niệm chương đá được làm hoàn toàn bằng chất liệu đá, thường có chân đế bên dưới giữ giữ toàn khối kỷ niệm chương này.Xem thêm các mẫu: kỷ niệm chương