Thành lập công ty, doanh nghiệp chắc chắn là một mong ước của bất cứ người kinh doanh nào. Và hiểu nhiên bất cứ ai kinh doanh cũng muốn doanh nghiệp phát triển lâu dài, thuận lợi đi lên. Bài viết hôm nay sẽ đề cập về một chủ đề liên quan tới đăng ký doanh nghiệp, đó chính là kiểm tra và tìm kiếm thông tin.

>>> Xem thêm : mã số thuế - thông tin doanh nghiệp bao gồm những gì?

Khi doanh nghiệp thành lập, cần có ngày thành lập, người đại diện, địa chỉ trụ sở cũng như ngành nghề kinh doanh. Các yếu tố này giúp mọi người biết rõ được đơn vị này đang hoạt động trên địa bàn nào, ngành nghề có đúng với giấy tờ đăng ký hay không. Địa phương nơi đơn vị đó hoạt động cũng có thể dễ dàng quản lý và có những xử lý kịp thời khi xảy ra bất thường. Người đại diện theo pháp luật sẽ là nhân vật chịu trách nhiệm về mọi vấn đề với pháp luật khi có vấn đề xảy ra với doanh nghiệp đó. Cá nhân, nhóm có vai trò quản lý trong doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ thông tin của mình tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong đó Điều 12 luật Doanh nghiệp năm 2014 có liệt kê rất cụ thể về những đối tượng này, bao gồm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát/kiểm soát viên, giám đốc, tổng giám đốc. Và những thông tin cần cung cấp gồm có họ tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc, thẻ căn cước/CMND.
Một cách khác để tra cứu những thông tin về doanh nghiệp đó chính là yêu cầu trực tiếp đơn vị đó. Thông thường, những điều này được cung cấp cho các đối tác, đối tượng có ý định làm ăn. Nếu bạn muốn hợp tác với họ, nắm được các thông tin cơ bản là điều cần thiết. Nó thể hiện rõ về tiềm năng cũng như sự đáng tin cậy của đơn vị. Vậy chúng ta có thể yêu cầu những thông tin gì, đó là bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, báo cáo tài chính, các loại hồ sơ không phải cơ mật về quá trình hoạt động, phát triển,... Ngoài việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, xây dựng cơ sở thì các đơn vị cần phải thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin. Đây thực sự là một chủ đề mà chúng ta cần nắm rõ vì nó sẽ còn liên quan tới rất nhiều điều khác khi thành lập doanh nghiệp.