Cách phân loại rác đúng cách

Phân loại rác là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ môi trường. Việc phân loại rác giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm tài nguyên và tái chế rác thành các sản phẩm mới. Mỗi gia đình cần nên biết cách phân loại rác đúng để có thể bảo vệ môi trường và tránh gây ô nhiễm.Phân loại rác

Các loại rác

Rác thải được chia thành 3 loại chính:

 • Rác hữu cơ: Là các loại rác có nguồn gốc từ thực vật và động vật, có thể phân hủy thành phân bón hữu cơ.
 • Rác vô cơ: Là các loại rác không có nguồn gốc từ thực vật và động vật, không thể phân hủy thành phân bón hữu cơ.
 • Rác tái chế: Là các loại rác có thể tái chế thành các sản phẩm mới.
Loại rác có thể phân huỷ thành phân bón hữu cơ

Xem thêm nhiều thông tin về men vi sinh ủ phân tại đây:https://uphanhuuco.com/san-pham/men-vi-sinh-u-phan-ecoclean-compost

Cách phân loại rác

Cách phân loại rác theo 3 loại chính như sau:

 • Rác hữu cơ: Rác hữu cơ có thể phân hủy thành phân bón hữu cơ. Phân bón hữu cơ có tác dụng cải thiện đất, giúp đất tơi xốp, thoáng khí, tăng khả năng giữ nước và dinh dưỡng. Rác hữu cơ có thể được ủ thành phân bón hữu cơ tại nhà hoặc tại các nhà máy ủ phân.
 • Rác vô cơ: Rác vô cơ không thể phân hủy thành phân bón hữu cơ. Rác vô cơ có thể được tái chế thành các sản phẩm mới. Rác vô cơ có thể được phân loại thành các loại sau:
  • Rác nhựa: Bao gồm các loại rác như chai nhựa, túi nhựa, hộp nhựa,... Rác nhựa có thể tái chế thành các sản phẩm mới như chai nhựa, hộp nhựa, đồ chơi,...
  • Rác kim loại: Bao gồm các loại rác như lon nhôm, lon sắt,... Rác kim loại có thể tái chế thành các sản phẩm mới như lon nhôm, lon sắt,...
  • Rác thủy tinh: Bao gồm các loại rác như chai thủy tinh, ly thủy tinh,... Rác thủy tinh có thể tái chế thành các sản phẩm mới như chai thủy tinh, ly thủy tinh,...
  • Rác giấy: Bao gồm các loại rác như giấy báo, giấy vụn,... Rác giấy có thể tái chế thành các sản phẩm mới như giấy báo, giấy vụn,...


 • Rác tái chế: Rác tái chế là các loại rác có thể tái chế thành các sản phẩm mới. Rác tái chế có thể được thu gom và phân loại bởi các đơn vị thu gom rác thải tái chế.
Phân bón hữu cơ kích thích sinh trưởng

Lợi ích của việc phân loại rác

Việc phân loại rác mang lại nhiều lợi ích cho môi trường, bao gồm:

 • Giảm thiểu ô nhiễm môi trường: Việc phân loại rác giúp giảm thiểu lượng rác thải chôn lấp, từ đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí.
 • Tiết kiệm tài nguyên: Việc phân loại rác giúp tái chế rác thành các sản phẩm mới, từ đó tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
 • Tạo ra nguồn thu nhập: Việc phân loại rác giúp tạo ra nguồn thu nhập từ tái chế rác.


Phân loại rác là một việc làm cần thiết và quan trọng để bảo vệ môi trường. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức phân loại rác để góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Xem thêm nhiều thông tin về các loại phân hữu cơ tại đây: https://uphanhuuco.com/cac-loai-phan-huu-co-1629.html