em đang cần tìm một xưởng may ở khu hoàng mai để đặt may hàng, ban đầu từ 200-300 bộ, em đặt hàng từ a - z ( tức là em có mẫu) ai biết chỉ em với nhé.