Ai có nguồn hàng hay biết chộ nào chuyên bán hàng adidas hay bên QC gì đấy thì bày mình cái nhé có ít mẫu cho ae dễ biết. ai biết call/sms 0966552137