Minh định mở tiệm may tại nhà trọ phải quảng cáo như thế nào dể khách biết mà vào đặt may đây vì phòng trọ của mình cũng hơi khuất trong hẽm nhỏ cụt ít ngưòi wa lại xin nhờ tư vấn hộ xem