1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Chú ý: Sản phẩm này có nắp chai bằng Nam châm khi đậy chỉ cần để gần là tự hút nắp
Mời các bạn đánh giá về sản phẩm này