Mình đang cần mua vải các loại như Linen, thun, cotton, kate...
Ai có bán thì nhắn mình nhé