Các chị em có biết chỗ nào bán bạc gia công đẹp đẹp mà rẻ rẻ ko? Bạc thời trang thì đắt. Thấy nhiều người nói bạc gia công giờ cũng rẻ mà cũng đẹp nhưng iêm không biết mua đâu.