Mình tự thiết kế hàng thời trang các loại chất lượng không phải chê và giá cho những người thu nhập trung bình nhưng mình ko có mặt bằng để bày hàng , phải làm sao các mẹ ?