Em cần tìm xưởng nhỏ hoặc to có thể may được đồ nam như trên để hợp tác, hoặc 1 bạn thợ may nào đó muốn mở xưởng riêng cũng được. Các mẹ biết chỉ giúp em nhé. Em sẽ tham gia quá trình quản lý chất lượng đầu ra, cung cấp nguồn vải và mẫu thiết kế, Em lo được đầu ra ổn định nếu sản phẩm đảm bảo chất lượng ạ.
Em cảm ơn các mẹ