<a rel="nofollow" href="http://www.webtretho.com/forum/links.php?url=http://postimage.org/" onclick="ga('send','event', 'LinkOutTrack','http://www.webtretho.com/forum/f3272/cac-chi-ai-nhin-thay-tieu-de-nay-co-ranh-ve-nuoc-hoa-thi-cho-em-xin-ti-review-a-1933820/', 'http://www.webtretho.com/forum/links.php?url=http://postimage.org/');" onclick="ga('send','event', 'LinkOutTrack','http://www.webtretho.com/forum/f3272/cac-chi-ai-nhin-thay-tieu-de-nay-co-ranh-ve-nuoc-hoa-thi-cho-em-xin-ti-review-a-1933820/', 'http://www.webtretho.com/forum/links.php?url=http://postimage.org/');" onclick="ga('send','event', 'LinkOutTrack','http://www.webtretho.com/forum/f3272/cac-chi-ai-nhin-thay-tieu-de-nay-co-ranh-ve-nuoc-hoa-thi-cho-em-xin-ti-review-a-1933820/', 'http://www.webtretho.com/forum/links.php?url=http://postimage.org/');" target="_blank"></a> <a rel="nofollow" href="http://www.webtretho.com/forum/links.php?url=http://postimage.org/" onclick="ga('send','event', 'LinkOutTrack','http://www.webtretho.com/forum/f3272/cac-chi-ai-nhin-thay-tieu-de-nay-co-ranh-ve-nuoc-hoa-thi-cho-em-xin-ti-review-a-1933820/', 'http://www.webtretho.com/forum/links.php?url=http://postimage.org/');" onclick="ga('send','event', 'LinkOutTrack','http://www.webtretho.com/forum/f3272/cac-chi-ai-nhin-thay-tieu-de-nay-co-ranh-ve-nuoc-hoa-thi-cho-em-xin-ti-review-a-1933820/', 'http://www.webtretho.com/forum/links.php?url=http://postimage.org/');" onclick="ga('send','event', 'LinkOutTrack','http://www.webtretho.com/forum/f3272/cac-chi-ai-nhin-thay-tieu-de-nay-co-ranh-ve-nuoc-hoa-thi-cho-em-xin-ti-review-a-1933820/', 'http://www.webtretho.com/forum/links.php?url=http://postimage.org/');" target="_blank"></a> <a rel="nofollow" href="http://www.webtretho.com/forum/links.php?url=http://postimage.org/" onclick="ga('send','event', 'LinkOutTrack','http://www.webtretho.com/forum/f3272/cac-chi-ai-nhin-thay-tieu-de-nay-co-ranh-ve-nuoc-hoa-thi-cho-em-xin-ti-review-a-1933820/', 'http://www.webtretho.com/forum/links.php?url=http://postimage.org/');" onclick="ga('send','event', 'LinkOutTrack','http://www.webtretho.com/forum/f3272/cac-chi-ai-nhin-thay-tieu-de-nay-co-ranh-ve-nuoc-hoa-thi-cho-em-xin-ti-review-a-1933820/', 'http://www.webtretho.com/forum/links.php?url=http://postimage.org/');" onclick="ga('send','event', 'LinkOutTrack','http://www.webtretho.com/forum/f3272/cac-chi-ai-nhin-thay-tieu-de-nay-co-ranh-ve-nuoc-hoa-thi-cho-em-xin-ti-review-a-1933820/', 'http://www.webtretho.com/forum/links.php?url=http://postimage.org/');" target="_blank"></a>
Đây là 3 chai nước hoa em đang tăm tia, các chị ai xài 1 trong 3 loại này rồi thì cho em review, em cảm ơn rất nhiều ạ. Loại nào tỏa hương khá và thơm lâu? Mùi nào dễ chịu hơn?