Mình đang tìm mua áo Tàu , loại giống trong hình nhưng khônng biết nơi nào bán . http://aotau.com/upload/product/aotau2.jpg
Chổ nào mà bán chất liệu tốt tốt cho nó đẹp còn trong hình thì có vẻ chất liệu o tốt .