Mình có 1 số quần áo và khăn mặt do thời tiết mà bị mốc, các mẹ có biết cách nào để loại bỏ cái này không chỉ giúp mình với