E đag có nhu cầu mua qần áo mà đi làm bận qá k có tgian hnay rảnh buổi sags định xuốg An Đông nhưg k bít mở cửa mấy h. Chị naog bít tl hộ e với, e cần gấp h này k bít mở chưa. Tks nhìu nhìu ạ.