Em đang có dự định mở 1 xưởng may nhỏ tầm 10 máy,rồi phát triển dần dần lên cần các mẹ tư vấn về mở xưởng và quy trình,cũng như kinh nghiệm mở xưởng,nhân công và quy trình sản xuất vì em chưa có kinh nghiệm về nghành này. Liên hệ mr Tùng: 0989358645, mail : mrtungpro.it@gmail.com, skype: tungvu_92