Theo số liệu của Vụ Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng, đến thời điểm này của năm 2014, mức tiêu thụ toàn ngành xi măng đã "về đích" trước một tháng so với kế hoạch ban đầu.

Bức tranh toàn ngành xi măng năm 2014 khả quan hơn các năm trước khi từ quí III/2014, nhiều doanh nghiệp xi măng trong nước bắt đầu có lãi.

Tiêu thụ xi măng năm 2014 dự kiến tăng gần 11,5% so với năm 2013, với tổng mức tiêu thụ 68 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước 49 triệu tấn và xuất khẩu 19 triệu tấn. Sau ba năm trầm lắng, nhiều doanh nghiệp xi măng chuyển từ lỗ sang có lãi.

Theo số liệu của Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 trong quí III/2014 lãi 99 tỉ đồng (quí III/2013 Công ty lỗ 72 tỉ đồng). Lợi nhuận ròng của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn quí III/2014 là 24,5 tỉ đồng (quí 4/2013 lỗ 177 tỉ đồng). Lợi nhuận của Công ty Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn quí III/2014 là 16,5 tỉ đồng (quí 4/2013 lỗ gần 51,6 tỉ đồng) ...


Hiện nay cả nước có gần 70 dây chuyền sản xuất xi măng với tổng công suất mỗi năm gần 70 triệu tấn và trong năm 2014 này sẽ có thêm 5 nhà máy đưa vào vận hành với công suất tăng thêm khoảng 7 triệu tấn.

Ông Lê Văn Tới, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cho biết tiêu thụ xi măng nội địa trong 11 tháng đầu năm tương đối khả quan với gần 46,2 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong thời gian này, xuất khẩu cũng đạt 18,3 triệu tấn, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, 11 tháng đầu năm ngành xi măng bán được gần 64,5 triệu tấn (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2013) và đã “về đích” trước một tháng so với kế hoạch ban đầu.

Các chuyên gia trong ngành công nghiệp vật liệu xây dựng nhận định sức tiêu thụ nội địa toàn ngành xi măng sẽ tiếp tục có sự hồi phục mạnh trở lại trong năm sau.