Khi sử dụng can dien tu cân hàng không bao giờ sai cũng không bao giờ tính sai, sử dụng vừa thuận tiện vừa chính xác, đầu tiên cân điện tử phải chuyển chính xác trọng lượng của đồ vật thành lượng điện áp tương ứng, sau đó độ lớn nhỏ của lượng điện áp sẽ được hiển thị ra bằng các con số. Bốn bộ phận chính trong cân điện tử là: máy truyền ứng biến, máy phóng to điện áp, máy chuyển số và máy hiển thị chữ số.

Máy truyền ứng biến được sử dụng trên cân điện tử là một loại biến trở áp lực được làm bằng miếng kim loại mỏng. Điện trở của nó sẽ thay đổi theo áp lực. Khi gặp vật thể nặng, điện trở sẽ nhỏ. Hiện tượng này trong vật lí gọi là ''hiệu ứng áp trở (áp lực-điện trở)''.

Khi vật thể nặng đè lên miếng biến trở, điện trở trong miếng biến trở sẽ nhanh chóng thay đổi, đồng thời trên mạch ứng biến truyền ra một lượng điện áp tương ứng, vật thể càng nặng, điện áp được tạo ra càng cao; vật thể càng nhẹ điện áp được sản xuất ra càng thấp. Loại điện áp này được gọi là “điện áp mô phỏng”. Thông qua việc phóng to nhờ máy phóng to điện áp và máy chuyển số, cuối cùng tạo ra lượng điện áp bằng số tương ứng, đưa đến máy hiển thị số bằng tinh thể lỏng, trọng lượng của vật thể nhanh chóng được hiện ra.

Nếu trong can dien tu lắp thêm một thiết bị xử lí nhỏ, thiết bị này có chức năng tính toán. Chỉ cần thông qua bàn phím, nhập vào đơn giá của đồ vật thì trên màn hiển thị sẽ hiện ra cả giá trị của đồ vật được cân. Nguyên lí của máy tính và máy tính điện tử thông thường gần giống nhau. Chỉ có điều trong cân điện tử, đầu tiên những số liệu trọng lượng của đồ vật đem cân được truyền đến máy ứng biến và máy chuyển số nhờ cảm ứng, đơn giá được nhập vào bằng bàn phím. Còn trong máy tính điện tử, để biết tổng giá của đồ vật thị cả trọng lượng và đơn giá của đồ vật đều phải nhập vào từ bàn phím. Cân điện tử có đặc điểm cân nhanh, chính xác và thuận tiện, có thể sử dụng rộng rãi. Những chiếc cân xe, cân nguyên vật liệu sử dụng trong công nghiệp cũng có thể thay thế bằng cân điện tử, trong phân tích nghiên cứu thí nghiệm cũng có thể sử dụng cân điện tử. Trong các siêu thị kết hợp cân điện tử và máy in, không chỉ khiến trọng lượng và giá cả vật thể hiện lên nhanh chóng mà còn có thể lập tức in ra giấy.