Michael Douglas có một số khiếu nại phim hay rất nghiêm túc về "một cuộc khủng hoảng trong những diễn viên trẻ người Mỹ" xảy ra trong những ngày này.

Giải thưởng hai lần Học viện đã xây dựng được một sự nghiệp với vai trò đa dạng khác nhau, từ một người thích phụ nữ trong Basic Instinct và Tổng thống Mỹ đến quấy rầy sâu trong Beyond Reach và Falling Down.

Phát biểu với The Independent , Douglas cung cấp ý kiến của ông về lý do tại sao vài diễn viên hiện nay có khả năng có một sự nghiệp như mình.

"Có điều gì đó xảy ra với các diễn viên trẻ phim kinh dị người Mỹ - cả nam giới và phụ nữ - vì người Anh và Úc đang dùng nhiều trong những vai diễn hay nhất của Mỹ từ họ," ông giải thích.

"Rõ ràng, nó phá vỡ trên hai mặt trận. Tại Anh họ đi đào tạo một cách nghiêm túc trong khi tại Hoa chúng ta đang trải qua một loại phương tiện truyền thông xã hội, điều hình ảnh có ý thức hơn là đào tạo chính quy.

"Rất nhiều diễn viên được đánh bắt lên trong điều này hình ảnh đó đang xảy ra ảnh hưởng đến phạm vi của họ."

Tất cả đều đi xuống "nam tính" cho các diễn viên người Mỹ, Douglas nói.