Dịch vụ in ấn là loại sản phẩm, dịch vụ có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán theo Danh mục mặt hàng, dịch vụ kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục số III ban hành tất nhiên Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định yếu tố Luật Thương mại.
Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 của Bộ thông báo và truyền thông chỉ dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không hề là xuất bản phẩm cũng nêu rõ “đơn vị, cá nhân khi tham gia hoạt động một trong ba khâu: chế bản in, in, gia công sau in và photocopy đều phải thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in”.
Hộ kinh doanh in, photocopy chỉ được coi là hoạt động hợp pháp khi:
 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có chức năng in, photocopy do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Đối với cơ sở tham dự hoạt động in (chế bản in, in, gia công sau in và Photocopy mầu) phải có giấy chứng thực đủ điều kiện về an ninh, thứ tự do Công an cấp theo Nghị định 72/2009/NĐ–CP ngày 3/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ. (Cơ sở tham dự hoạt động photocopy thì không cần điều kiện này).
 • Hộ kinh doanh in, photocopy có trách nhiệm và quyền lợi như sau:
 • Phải tuân thủ các quy định của Luật Xuất bản và các quy định của luật pháp có liên quan trong hoạt động xuất bản.
 • Lập sổ biên chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in (Theo mẫu số 11 quy định tại Thông tư số 22/TT–BTTTT ngày 6/10/2010 của Bộ thông báo và Truyền thông).
 • Không được nhận in, photocopy xuất bản phẩm được quy định tại điều 4 Luật xuất bản.
 • Không được nhận in, photocopy tài liệu không kinh doanh theo quy định tại Thông tư 29/2010/TT-BTTTT ngày 30/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đặc trưng là không được nhận in, photocopy sách, băng, đĩa, tranh, ảnh, áp phích, tờ rời, tờ gấp, bản đồ có nội dung tuyên truyền về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và huấn luyện, công nghệ và kỹ thuật, an ninh quốc phòng.
 • Không được nhận in các hàng hóa ko phải là xuất bản phẩm gồm: Báo, tạp chí, tem chống giả, chứng minh thư, hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, sổ tần tiện, hóa đơn giá trị gia tăng, vàng mã.
 • Phải kiểm tra nội dung của ấn phẩm đặt in và phải lập hợp đồng kinh tế đối với toàn bộ các loại mặt hàng nhận in. song song, hộ marketing in, photocopy phải lưu hàng hóa đặt in, giao kèo in để xuất trình khi có bắt buộc của cơ quan quốc gia có thẩm quyền.
 • Khi phát hiện sản phẩm in, photocopy là xuất bản phẩm, tài không buôn bán, sản phẩm không hề xuất bản phẩm thì hộ buôn bán in, photocopy phải chỉ dẫn khách hàng đặt in đến sở Thông tin và Truyền thông hoặc phòng Văn hóa – thông báo cấp huyện hướng dẫn thủ tục cấp phép. song song, hộ kinh doanh in, photocopy không được nhận in các tài liệu này (kể cả khi các tài liệu này được cấp phép xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông).

--- Tham khảo thêm về dịch vụ: ban may photocopy Toshiba
 • Khi phát hiện các sản phẩm in, photocopy có nội dung tuyên truyền chống phá nước Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; khích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy; tuyên truyền mê tín dị đoan; bật mí bí ẩn của Đảng, quốc gia; mách nhỏ bí hiểm quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại; bật mí bí ẩn đời tư của cá nhân; xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm tin cậy của cơ quan, công ty, danh dự và phẩm giá của cá nhân thì hộ buôn bán in, photocopy phải thông báo kịp thời cho Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh hoặc phòng Văn hóa – Thông tin, cơ quan công an cấp huyện.
 • Thực hiện báo cáo hầu hết những thông báo về hoạt động in, photocopy của cơ sở khi được Sở thông báo và Truyền thông hoặc phòng Văn hóa – Thông tin bắt buộc.
 • Được in, photocopy các loại tài liệu, mặt hàng ngoài quy định tại mục 2.3, 2.4, 2.5 nêu trên và các hàng hóa như: thiếp mời; danh thiếp; hóa đơn bán sỉ; nhãn mác mặt hàng; tờ rơi, tờ gấp có nội dung quảng cáo, hướng dẫn sử dụng, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa.
 • Được tham gia các lớp tập huấn, bổ dưỡng, đào tạo nghiệp vụ về hoạt động in, photocopy do cơ quan có thẩm quyền ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện doanh nghiệp.

bên cạnh đó, khi thực hiện hoạt động in, photocopy, tổ chức buôn bán còn phải tuân thủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nếu đủ điều kiện, cơ sở kinh doanh sẽ được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Phí, lệ phí cấp, đổi, cấp lại Giấy chứng thực đủ điều kiện về an ninh, thứ tự thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh thứ tự….
Hồ sơ bắt buộc cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, thứ tự bao gồm:
 • Văn bản yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, thứ tự;
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán (trừ hộ gia đình kinh doanh chưa được cấp giấy chứng nhận này); Giấy chứng thực đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu);
 • Giấy chứng thực đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản đánh giá an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
 • Bản khai lý lịch của những người quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 (có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban quần chúng cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản photocopy hộ chiếu, bản photocopy thẻ cư trú (xuất trình bản chính để kiểm tra).

Phí thẩm định điều kiện về an ninh, trật tự theo Biểu mức thu phí, lệ phí Ban hành tất nhiên Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2010 là 300.000VNĐ/lần. bên cạnh đó khi được nhận Giấy chứng thực đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì cơ sở buôn bán còn phải nộp lệ phí theo quy định của Cơ quan Công an nơi cấp Giấy chứng thực đó.
Bạn có thể đối chiếu với các quy định trên để thực hiện khi thực hiện hoạt động photocopy. Nếu cơ quan Công an thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và thu phí, lệ phí khi Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì cũng không có gì sai quy định của pháp luật.
--- Tham khảo thêm về dịch vụ: cho thue may photocopy tai hcm