đèn led
Tại Việt Nam cũng như trên thế giới, tai nạn đâm va thường đem đến hậu quả rất thảm khốc. Ngoài việc gây ra những thiệt hại về người và tài sản, tai nạn đâm va có thể dẫn đến hủy hoại môi trường. Do vậy, việc giảm thiểu các tai nạn về đâm va tàu thuyền trên biển là một vấn đề cấp thiết không chỉ của Việt Nam mà của tất cả các nước trên thế giới. Với mong muốn đạt được mục tiêu an toàn hành hải trên biển, năm 1972 Tổ chức Hàng hải Quốc tế thông qua Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va (COLREG-72). Để hành trình an toàn trên biển tất cả các tàu thuyền phải lập kế hoạch và giám sát chuyến hành trình một cách nghiêm ngặt, kế hoạch chuyến đi phải được lập ra chi tiết, cụ thể và phải bảo đảm con tàu hành trình theo tuyến đường đã lập sẵn. Đồng thời phải thường xuyên xác định được vị trí tàu. Ngoài ra, tàu thuyền phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va.
Ảnh minh họa Trong quá trình hành trình trên biển, các tàu thuyền phải trang bị rất nhiều biện pháp để phòng ngừa đâm va. Một trong số đó là các loại đèn trên tàu, trong bài viết này, sẽ đề cập đến định nghĩa của các loại đèn được lặp đặt trên tàu để phòng ngừa đâm va. 1. Đèn cột: Là một đèn trắng đặt lên mặt phẳng trục dọc của tàu thuyền, chiếu sáng liên tục trong phạm vi một cung chân trời 2250 và bố trí sao cho chiếu sáng thẳng từ hướng phía trước mũi tàu đến 22,50 sau đường trục ngang của mỗi mạn. 2. Đèn mạn: Là một đèn xanh lục đặt ở mạn phải và một đèn đỏ đặt ở mạn trái, mỗi đèn chiếu sáng liên tục trong phạm vi một cung chân trời 112,50 và bố trí sao cho chiếu sáng thẳng từ hướng phía trước mũi tàu đến 22,50 sau đường trục ngang của mỗi mạn tương ứng.Trên các tàu thuyền có chiều dài nhỏ hơn 20 mét, các đèn mạn có thể kết hợp thành một đèn kép hai màu đặt ở mặt phẳng trục dọc của tàu thuyền ấy. 3. Đèn lái: Là một đèn trắng đặt càng gần phía lại tàu thuyền càng tốt, chiếu sáng liên tục trong phạm vị một cung chân trời là 1350 và bố trí sao cho chiếu sáng sang mỗi mạn là 67,50. 4. Đèn lai dắt: Là một đèn vàng đặt càng gần phía lại tàu thuyền càng tốt, chiếu sáng liên tục trong phạm vị một cung chân trời là 1350 và bố trí sao cho chiếu sáng sang mỗi mạn là 67,50. 5. Đèn chiếu sáng khắp 4 phía: Là một đèn chiếu sáng khắp vòng cung chân trời 3600. 6. Đèn chớp: Là một đèn có chớp đều theo chu kỳ 120 chớp hoặc nhiều hơn trong một phút. Trên đây là năm loại đèn mà tàu biển, tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy nội địa và thủy phi cơ Việt Nam hoạt động trong vùng nước cảng biển, luồng hàng hải, trên các vùng biển Việt Nam và biển cả cũng như tàu biển nước ngoài hoạt động trong vùng nước cảng biển, luồng hàng hải, trên các vùng biển Việt Nam bắt buộc phải trang bị. Vì mục đích phòng ngừa đâm va, các loại đèn này phải được thắp sáng từ khi mặt trời lặn đến khi