Xosotv.com - Xổ số kiến thiết chi xài thả ga khi lương lãnh đạo Công ty Xổ số Tiền Giang 730 triệu đồng/năm? Bình quân lương cho viên chức quản lý ở công ty này là 60,8 triệu đồng/người/tháng.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành (ngày 30-12-2015) về kết luận thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng từ tháng 1-2012 đến tháng 12-2014, cũng như những sai phạm của một số đơn vị trong tỉnh.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Xo So Tien Giang đã không thực hiện việc công khai thông tin về số lượng người lao động, tiền lương người lao động... theo quy định.

Công ty này đã trả lương bình quân cho viên chức quản lý (4 người) với mức thu nhập là 60,8 triệu đồng/người/tháng, tính ra là 730 triệu đồng/người/năm. Thu nhập bình quân của 121 cán bộ công nhân viên khác trong công ty hưởng gần 26,2 triệu 
đồng/người/tháng.

Đoàn thanh tra cũng phát hiện trong năm 2013, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang đã trích 60 tỉ đồng quỹ đầu tư phát triển để chuyển cho Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh là không đúng quy định.

Trong năm 2014, công ty này tiếp tục trích 60 tỉ đồng quỹ đầu tư phát triển khi đã được Nhà nước đầu tư đủ vốn điều lệ là trái với quy định của Bộ Tài chính...

Theo Thanh tra Chính phủ, việc trích quỹ đầu tư phát triển của công ty để sử dụng vào những việc khác là hoàn toàn sai quy định. Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang đã không công khai báo cáo giám sát tài chính của Công ty TNHH MTV XSMN Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang theo đúng quy định của pháp luật.

Về việc quản lý và cho thuê nhà công vụ, Thanh tra Chính phủ kết luận Sở Xây dựng Tiền Giang đã không thực hiện theo nghị định của Chính phủ.

Trong 12 căn nhà công vụ đang cho thuê, chỉ có 2 trường hợp cho thuê đúng mục đích. Còn lại 1 căn cho Quỹ phát triển đất tỉnh Tiền Giang thuê và 9 trường hợp khác là do nguyên các cán bộ đã về hưu thuê nhưng đến khi thanh tra vẫn 
chưa trả lại nhà.

Từ các vi phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nghiêm túc kiểm điểm những thiếu sót và chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm điểm, khắc phục các tồn tại, thiếu sót về công tác tiếp công dân, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo...
Chấn chỉnh các sai sót trong công tác công khai, minh bạch về đấu thầu trong xây dựng và mua sắm hàng hóa; có phương án thu hồi nhà công vụ của các trường hợp không đủ 
điều kiện ở nhà công vụ.
Soi cầu ket qua xo so Tien Giang ngay hôm nay .

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang buộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang phải nộp lại ngân sách nhà nước số tiền hơn 98,8 tỉ đồng khoản chênh lệch do trích quỹ dự phòng vượt 
mức, sai quy định.