Van điện từ 3/2 kailing 3V120-06

Mã số:3V120-06

Van điện từ 3/2 kailing 3V120-06
Chi tiết sản phẩm
Van điện từ 3/2 kailing 3V120-06: Van 3/2, hai đầu điện

Port size: 1/8". Cổng nối ren 9.6mm

Cuộn coil có thể thay thế rời

Áp suất hoạt động: 0.15~0.8 MPa

Nhiệt độ hoạt động: 5~50 độ C

Danh sách các loại Van điện từ thông dụng

VAN ĐIỆN TỪ 3/2 KAILING 3V420-15
Van điện từ 3/2 kailing 3V420-15
Mã số:3V420-15
VAN ĐIỆN TỪ 3/2 KAILING 3V320-10
Van điện từ 3/2 kailing 3V320-10
Mã số:3V320-10
VAN ĐIỆN TỪ 3/2 KAILING 3V220-08
Van điện từ 3/2 kailing 3V220-08
Mã số:3V220-08
VAN ĐIỆN TỪ 3/2 KAILING 3V120-M5
Van điện từ 3/2 kailing 3V120-M5
Mã số:3V120-M5
VAN ĐIỆN TỪ 3/2 KAILING 3V410-15
Van điện từ 3/2 kailing 3V410-15
Mã số:3V410-15
VAN ĐIỆN TỪ 3/2 KAILING 3V310-10
Van điện từ 3/2 kailing 3V310-10
Mã số:3V310-10
VAN ĐIỆN TỪ KAILING 3V210-08
Van điện từ kailing 3V210-08
Mã số:3V210-08
VAN ĐIỆN TỪ KAILING 3V110-06
Van điện từ Kailing 3V110-06
Mã số:3V110-06
VAN ĐIỆN TỪ KAILING 3V110-M5
Van điện từ Kailing 3V110-M5
Mã số:3V110-M5