Hãy cùng SUATIVISAMSUNGTAIHANOI.NET tìm hiểu các chức năng phím của điều khiển tivi asanyo nhé

1. POWER: Nhấn nút này đê chuyển sang chế độ chờ hoặc nhấn lại để bật TV
2. INPUT: Nhấn và chọn nguồn đầu vào
3. S.MODE: Sử dụng nút này để chọn chế độ âm thanh
4. P.MODE: Sử dụng nút này để điều chỉnh chế độ hình ảnh người dùng, nhấn nút này lặp lại và chọn một trong 4 cài đặt
5. FREEZE: Ảnh tĩnh
6. SLEEP: Cho phép bạn chọn thời gian trước khi tivi tự động tắt
7. Nhấn 0-9 để chọn trực tiếp một kênh tivi khi bạn đang xem tivi hay để nhập số vào trang teletext (văn bản truyền từ xa)
8. Nhấn nút này để nhập vào số chương trình có các chữ số khác nhau như – là 1, -- là 11, --- là 111
9. Nhấn nút này để tivi chuyển chương trình hiện tại về chương trình trước đó
10. VOL+/-: Tăng hoặc giảm âm lượng
11. INFO: Nút này được dùng để hiển thị thông tin của kênh hiện tại
12. MUTE: Nhấn nút này để tắt tiếng
13. PROG+/- : Nhấn để chọn kênh
14. MENU: Khởi động menu chính LCD cho man hình trong chế độ tivi
15. EXIT : Nhấn EXIT đê thoát menu hoặc menu con
16. ENTER : Nhấn chọn
sử dụng điều khiển tivi asanyo
17. Cho phép bạn di chuyển ô chọn khi cài đặt cho tivi
18. TTX : Nhấn nút này để mở hoặc đóng teletext
Lưu ý: Chức năng teletext là tùy chọn, nút trên điều khiển từ xa chỉ sẵn có đối với một số model nhất định.
Teletext là công nghệ sử dụng phương tiện truyền hình để cung cấp một số thông tin cần thiết cho khán giả trong khi đang xem truyền hình, và độc lập với chương trình đang phát của Đài truyền hình. Các thông tin mà Teletext chuyển tải thường là tỷ giá hối đoái, thị trường chứng khoán, giá cả nông sản, tin tức thời tiết, giá cả thị trường, giờ tàu xe, máy bay, kết quả xổ số... Người sử dụng dịch vụ Teletext có thể tìm kiếm các thông tin trên bằng cách truy cập vào các trang tin Teletext trên tivi thông qua một thiết bị điều khiển từ xa (thường được tích hợp với bộ phận điều khiển từ xa của tivi).
19. NICAM : Sử dụng nút này để đặt hệ thống âm thanh NICAM
20. Nhấn để chỉnh giờ hoặc phát một chương trình trong chế độ tua nhanh
21. Nhấn để về chương trình trước đó
22. Nhấn để tới chương trình tiếp theo
23. CH LIST : Hiển thị danh sách chương trình
INDEX: Hiển thị trang nội dung của teletext
24. FAV LIST : Nhấn để chọn kênh trong danh sách FAV
HOLD: Giữ bật hoặc tắt hiển thị trang hiện tại
25. FAV+/FAV-: Nhấn để chọn kênh trong danh sách kênh ưu thích của tivi
REVEAL: Hiện hoặc ẩn thông tin ẩn của Teletext
SUBPAGE: Nhập vào trang mã hóa con của Teletext
26. GO TO: Bỏ qua
SUBTITLE: Nhấn để bật phụ đề ở cuối màn hình
27. A-B: Sử dụng lại phần đã chọn từ A đến B
CANCEL: Xóa tất cả hiển thị Teletext từ màn hình. Nếu hệ thống đã ở chế độ hủy, nhấn lại nút này để quay lại hiển thị teletext toàn màn hình.
28. REPEAT: Chọn lặp lại
MIX: Nhấn nút MIX, trang teletext thay đổi rõ ràng, nội dung tivi và nội dung teletext hiển thị cùng lúc. Nhấn nút MIX để thoát chế độ hỗn hợp.
29. SIZE: Thay đổi kích cỡ hiển thị trong chế độ teletext
ZOOM: Sử dụng nút này để đặt cửa sổ hiển thị.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch vụ :
Sua Tivi Tai Ha Dong