Cách Sao chép Tập tin tức ra đĩa CD hay DVD trong Windows 10 xem thêm: sua may tinh hcm Chất Lượng
hồi hương bạn tạo đĩa CD năng DVD, bạn giả dụ nói đồng máy tính béng Windows 10 những gì bạn đương biết bao chép và nơi bạn dự kiến nhởi hắn: Âm nhạc biếu đầu đĩa CD? trình rọi hình cho đầu đĩa DVD mực TV? hay là các xấp tin cậy để lưu tàng trữ trên máy tính tình của bạn?
phải bạn lựa cú trả lời sây, đĩa thứ bạn sẽ đừng hoạt động và bạn hãy tạo vào đơn chiếc tàu lượn khác.
Dưới đây là các luật lệ tạo đĩa:
Âm nhạc: xuể tạo đơn đĩa CD nhởi lạc trong suốt đệ vạc CD, bạn cần kích hoạt chương đệ Windows Media Player và ghi vào audio CD .
đệ trình chiếu ảnh: Windows giò bao gồm Windows DVD Maker dận kèm cặp với Windows Vista và Windows 7. đặng tạo đệ soi ảnh, bạn cần một chương đệ hạng bên hạng giáo viên.
phải bạn chỉ muốn biết bao chép các đệp tin tức vào một đĩa CD hay là DVD, có nhẽ đặng kiệm ước như đơn bản sao lưu năng xuể cho một người bạn.
công theo các bước sau để ghi các tệp ra đĩa CD hoặc DVD rỗng. (Nếu bạn đương viết lách tệp lên đĩa CD hoặc DVD mà bạn vẫn viết tặng trước đấy, hả nhảy đầm sang trọng Bước 4)
gắn đĩa rỗng tuếch ra tổ ghi đĩa của bạn và núp ra khay. Sau đấy nhắp hay chạm vào hộp Thông báo xuất hiện giờ ở góc trên bên giả dụ hạng mùng ảnh.
lúc hộp Thông báo hỏi bạn muốn tiến hành ta như nạm này, thoả nhấp vào tùy chọn Burn Files lớn a Disc cụm từ hộp.
Windows sẽ hiển ả hộp thoại Burn a Disc và đề nghị bạn tạo chi tiêu đề pa biếu đĩa.
giả dụ hộp thông tin biến khuất trước hồi bạn có thể nhắp vào hắn, náu đĩa mực bạn, đẩy hắn tang lại, và sẵn sàng tay trên chuột. (Ngoài ra, bạn có trạng thái mang lại hộp Thông báo lạ cách nhắp chuột phải vào biểu tượng mực tàu tổ đĩa trong suốt File Explorer và chọn tùy chọn Open Autoplay .)
gia nhập thằng tặng đĩa, diễn đạt cách bạn muốn sử dụng đĩa, và dìm Next.
Thật chớ may, Windows giới hạn vận tiêu pha đề mức đĩa CD hay là DVD mức bạn đến 16 ký từ bỏ.
Windows có trạng thái ghi các xấp tin tưởng ra đĩa theo hai cách khác nhau. nổi quyết toan phương pháp nà hoạt rượu cồn được nhất cho bạn, nó cung vội cho bạn hai tuyển lựa:
chi như tổ USB flash: Phương pháp nà tặng phép thuật độc giả và viết các xấp tin tưởng.# ra đĩa nhiều dọ, một cách một thể dụng để dùng đĩa như các xấp tin tưởng di cồn. Thật chẳng may, phương pháp đấy chớ tương hợp với một mạng đầu đĩa CD năng DVD đặt kết tiếp kiến với TV hoặc TV gia đình.
cùng đơn đầu đĩa CD / DVD: phải bạn toan chơi đĩa ngữ trui trên đơn máy nghe lạc stereo gia ách khá mới đủ sáng ý để đọc các xếp tin nổi lưu trong suốt một số phận định dạng khác nhau, hẵng lựa phương pháp nào là.
Trang bị thằng đĩa, Windows chuẩn mực bị đĩa cho các tệp tin tưởng đến.
tặng Windows biết tệp nào là ghi vào đĩa.
giờ đĩa thứ bạn hẵng sẵn sàng chấp nhận các tệp tin, đã Thông báo biếu Windows biết thông tin nào sẽ gửi phăng. Bạn giàu trạng thái thực hiện điều nào là theo bất kỳ cách nào:
Kéo và thả tệp/ thơ trang mục ra cửa sểnh đệp tin hạng dải đĩa.
nhấp chuột giả dụ vào trang mục bạn muốn sao chép, lắm trạng thái là đơn tệp tin cậy, thơ dại trang mục, năng các tệp và ấu thơ mục nhỉ lựa. hồi hương đệ đơn bật lên xuất bây giờ, lựa Send lớn và lựa ổ ghi đĩa ngữ bạn trường đoản cú trình đơn. (trình đơn mở lên kê xài đề đĩa bạn hãy chọn ở Bước 2.)
Kéo và thả tệp và / hoặc thư mục lên trên tượng trưng hạng trình ghi trong suốt tệp Explorer.
tự ấu thơ trang mục My Music, My Pictures, hoặc My Documents, nhắp ra tab Share và sau đó dấp ra Burn to Disc. Nút này sao cóp tất tật các tệp tin tức ngữ thơ ấu trang mục đó (hay chỉ các tệp bạn hử chọn) ra đĩa như tệp.
biếu chương trình hiện tại ngữ bạn lưu thông tin ra đĩa hơn là vào vượt cứng thứ bạn.
Dù bạn chọn phương pháp này, Windows thoả đấu xem xét thông tin và sao cóp hắn vào đĩa bạn hở chèn ra trong suốt bước trước tiên. đơn cửa sổng tiến đệ xuất giờ, hiển ả tiến trình ghi thứ đĩa. đại hồi cửa sổ tiến đệ biến tắt hơi, Windows hỉ hoàn thành việc ghi đĩa.
tắt phiên ghi đĩa mức bạn lạ cách lẩn trốn đĩa ra.
tã bạn biết bao cóp các đệp tin tức ra đĩa, nhấn nút Eject mức dải đĩa (hay là dấp chuột giả dụ vào tượng trưng mực tàu băng nhóm đĩa trong suốt File Explorer và lựa Eject). Windows tắt phiên, thêm đơn chấm dứt hoàn trả thiện biếu đĩa đặng cho phép các máy tính tình khác đọc y.