Ấn phẩm định kỳ theo chuyên đề về chăm sóc sức khỏe gia đình
Ấn phẩm là sản phẩm nghiên cứu, tổng hợp theo dự án An Hòa Khang.
Đăng ký sớm để được nhận miễn phí 10 số trước nhất, link đăng ký tại đây:

https://specialreport.anhoakhang.vn/

An Hòa Khang là Dự án hướng đến trông nom sức khỏe và phòng bệnh cho cộng đồng, với hoạt động thứ nhất là nghiên cứu, truyền thông các bài viết, bài dịch các nghiên cứu khoa học, các phương pháp CSSK thực thụ giá trị. Dự án được tài trợ bởi NewSun LLC.

Ngoài hoạt động nghiên cứu và truyền thông các tri thức về Sức Khỏe, An Hòa Khang cũng thay mặt người tiêu dùng lựa chọn và thực hiện kiểm định lại các sản phẩm săn sóc sức khỏe và phòng bệnh, hướng đến việc cung cấp các sản phẩm rõ ràng Nguồn gốc, đúng Giá trị, Chất lượng và Giá cả cho người tiêu dùng, với hệ thống phân phối các sản phẩm giúp cộng đồng tiếp cận và dùng dễ dàng hơn, an tâm hơn. Việc kiểm định lại thành phần, tỷ lệ và hàm lượng hoạt chất mà sản phẩm đã ban bố được thực hành tại "trọng điểm Tiên tiến về Hóa Sinh hữu cơ" - một Trung tâm kiểm nghiệm thành phần Y Dược hàng đầu đạt tiêu chuẩn quốc tế - thuộc Viện Hàn Lâm khoa học Việt Nam.

Xem thêm về An Hòa Khang tại: https://anhoakhang.vn/